ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UIS 106 - Praktické využití modelu EFQM

jednodenní informační kurs

Organizace kursu: Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět základům pohledu modelu EFQM na úspěšnost podniku. Budou mít základní znalosti o vyhledání příležitostí ke zlepšení ve struktuře modelu a o jejich přetavení do projektů zlepšování.

Z obsahu:

  • Osnova kritérií modelu EFQM
  • Principy sebehodnocení
  • Výsledky, trendy, cíle, benchmarky
  • Předpoklady a jejich vazby na výsledky
  • Silné stránky a příležitosti ke zlepšení
  • Práce s cíli
  • Projekty zlepšování

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

  • ředitelé, manažeři
  • pracovníci útvarů kvality