ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UIS109 Motivace, postoje a spokojenost pracovníků

Seznam článků

jednodenní informační kurs

 

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět potřebě, nezbytně nutné pro rozvoj organizace - porozumění a ovlivňování postojů, motivace a spokojenosti pracovníků. Budou také rozumět příslušnému kritériu modelu EFQM, znát hlavní ukazatele uspokojení pracovníků a způsob shromažďování údajů pomocí dotazníků a dalších prostředků, stejně jako základní způsoby vyhodnocení pomocí statistických metod.