ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS707 Podnik řízený zákazníkem

Seznam článků

Vážený manažere!

Jako poradci se dnes a denně setkáváme s různými přístupy k vytváření kvality pro zákazníka. Setkáváme se i s tím, že některé podniky na cestě k certifikaci na zákazníka zapomínají a orientují se jen na popisování svých procesů. Takový přístup nemůže být trvale úspěšný. Proto jsme se rozhodli přinést Vám tento kurs, který Vám má pomoci při vytváření orientace podniku na zákazníka a poskytnout některé nástroje pro přípravu a tvorbu potřebných změn.

Při plánování a realizaci změny je nutno vzít v úvahu mnoho věcí. V první řadě je třeba správně zhodnotit skutečnou potřebu změny a správně porozumět jejímu důvodu. Je třeba pečlivě dbát na metodickou a sociální úroveň praktické realizace jednotlivých kroků. Ani na okamžik nesmíme zapomenout, že každá změna má své důvody, strategii, taktiku a především důsledky. Chceme přece, aby nám změny ve firmě umožnily zlepšit uspokojení zákazníka. Ten je hlavní osobou, určující naše tržby a zisky!

Měli bychom si uvědomovat, že zákazníka nemůžeme uspokojovat bez aktivního zapojení všech našich pracovníků.

Vedení firmy může splnit své závazky vůči zainteresovaným stranám (zákazníkům, majitelům, dodavatelům, zaměstnancům a společnosti) daleko efektivněji, přistoupí-li ke změně komplexně a s ohledem na funkční a sociální vztahy.

 

Hledáte-li odpověď na některou z následujících otázek, nabízíme Vám náš dvoudenní interaktivní kurs Podnik řízený zákazníkem!

 • Co je to kvalita a jak souvisí s úspěšností podnikání?
 • Proč je důležitá orientace na zákazníka?
 • Lze ji systematicky vytvářet?
 • Jaké pro to použít nástroje?
 • Co přispívá k úspěchu změny?
 • Jak zajistit stabilitu výsledků?
 • Jak vyvážit technokratické a lidské stránky změn?
 • Jak má vypadat organizační struktura podniku?
 • Jak poznáme, zda je pracovní síla podniku připravena na realizaci záměru?
 • Jaká je role komunikace při plánování, přípravě a realizaci změny?
 • Jaké jsou problémy a názory mých kolegů z jiných podniků?

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • ředitelé, kteří zvažují potřebu zlepšení ve firmě
 • manažeři, pověření přípravou a realizací změn
 • vrcholoví a střední vedoucí z podniků, kde se připravují nebo probíhají změny

Z obsahu

Kvalita a podnikání

 • co je to kvalita
 • kvalita, cena a náklady
 • přístupy ke tvorbě kvality
 • úloha formalizovaného systému při tvorbě kvality

Podnik řízený zákazníkem

 • naslouchejte zákazníkovi
 • odstraňte bariéry v podniku
 • napodobujte úspěšné podniky
 • měřte a hodnoťte

Řešení a diskuse případové studie

Důvody ke změnám

 • změna cílů
 • změna okolí
 • pokles morálky
 • pokles zisku
 • další

Řešení a diskuse případové studie

Druhy změn

Změny orientované do oblasti

 • lidí
 • struktury
 • technologie
 • organizačních procesů

Řešení a diskuse případové studie

Metody plánování změn pro spokojenost zákazníka

 • metoda určení úkolů útvarů
 • metoda analýzy procesů řízení
 • metoda zlepšování procesů

Řešení a diskuse případové studie

Organizační dimenze změny

 • úvahy o struktuře firmy
 • příklady organizačních struktur zahraničních firem

Řešení a diskuse případové studie

Personální dimenze změny

 • audit lidských zdrojů
 • motivace
 • personální změny
 • Řešení a diskuse případové studie

Závěr, diskuse


Organizace kursu

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.