ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS705 Interní audit QMS

Seznam článků

Organizace kursu

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Obsah kursu:

Úvod do systémů kvality - kvalita v podnikání

ISO 9000:2008

 • procesní přístup
 • soubor norem ISO 9000:2000
 • výklad požadavků ISO 9001:2008
 • na co soustředit pozornost při auditu

Interní audity

 • základy ISO19011
 • účel a typy interních auditů
 • plánování auditů
 • příprava dotazníku
 • provedení auditu
 • dokumentování výsledků auditu
 • požadavky na řešení neshod

Zásady komunikace

 • význam komunikace
 • vedení rozhovoru
 • typy otázek
 • umění naslouchat
 • nonverbální komunikace - řeč těla
 • interpersonální zóny
 • asertivní jednání

Závěrečný test

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • interní auditoři

Nabízíme také vnitropodnikovou variantu kursu!

Přizpůsobení požadavkům, prokonzultování problematických řešení, možnost rozšíření o provedení odborně vedeného interního auditu!