ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS787 Nakupování materiálu a služeb

S787 Nakupování materiálu a služeb Dvoudenní interaktivní kurs

Vážený manažere!

Požadavky na Vaši činnost zásobovače se zavedením tržního hospodářství zásadně změnily! Pánem trhu se konečně stává zákazník. Vybíráme si takové dodavatele, kteří jsou schopni splnit naše požadavky. Ty ovšem nejsou libovolné, ale odvíjejí se od požadavků našeho zákazníka na náš výrobek!

Podle našeho malého průzkumu tvoří nakupované materiály, výrobky a kooperace v přímých výrobních nákladech asi:

  • 30% v keramické výrobě
  • 70% ve finální výrobě vozidel
  • 90% ve finální výrobě letadel.

Číst dál: UTS787 Nakupování materiálu a služeb

UTS757 Kvalita ve službách

Dvoudenní intenzivní kurs zabezpečování a zvyšování kvality služeb pro majitele a vedoucí podniků nebo divizí služeb.

 


Jak bude organizován náš pracovní den

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

UTS721 Zákaznický audit

Doplňovací kurs pro interní auditory systémů managementu. Doškolení kvalifikovaných interních auditorů pro audity dodavatelů. Neobsahuje konkrétní požadavky jednotlivých systémů managementu.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět příslušnému požadavku VDA a dalších systémů a budou se orientovat v rozdílu mezi procesním pojetím systémového auditu a auditem procesu. Budou schopni připravit, provést a vyhodnotit audit procesu.

Číst dál: UTS721 Zákaznický audit