ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS732 Statistické metody vpraxi II

Dvoudenní interaktivní výcvikový kurs
Druhý blok statistických metod. V rámci tohoto bloku se seznámíte s metodami statistické regulace procesů a s konceptem způsobilosti a koeficientů způsobilosti znaků, strojů, procesů a měřidel. Kurs navazuje na kurs základů statistických metod.

Ohlédněme se do Ameriky první třetiny minulého století. Tam tehdy došlo k rozmachu hromadné výroby nejrůznějších technických zařízení. Mezi žádané a vyráběné položky patřily telefonní aparáty. Výrobce však narazil na to, že výroba automatických telefonních přístrojů není jednoduchá a "uhlídat každý kus" výrobku samostatně je ve velkých dávkách prostě nemožné. Na určité problémy ve výrobě a použití přístrojů reagoval výrobce přísně: na každý zmetek musí být přijato konkrétní nápravné opatření. Ukázalo se, že problém není vyřešen, že situace je někdy ještě horší. Firma reagovala rozumně a o vysvětlení požádala vzdělaného statistika Dr. Waltera Shewharta. Ten se nespokojil s mělkým administrováním a problém analyzoval do hloubky. Zjistil, že ze samé podstaty věci vyplývá potřeba odlišit situace, ve kterých musíme zasáhnout, od těch, ve kterých je právě tak důležité nezasahovat, abychom proces "nerozhoupali". A právě z tohoto úhlu pohledu máme svým procesům rozumět a zvládnout je. To je podstata statistické regulace procesu, SPC.

Další aplikace najde statistika při přejímkách velkých množství výrobků. Umožní jasně definovat rizika kontroly pouhého výběru místo kontroly 100% výrobků. Jasná definice výběru odstraní i "namátkovou kontrolu", která je v rozporu s normami ISO 9000. To jsou jen hlavní oblasti použití. Ve svém principu nám statistické metody pomáhají orientovat se v množství údajů, reagovat na ně vhodným způsobem, a tak také hospodárně řídit procesy i celou firmu.

 

Statistika pomáhá vidět a řídit!

Po absolvování kursu budete umět:

 • vidět firmu jako soustavu činností, které vedou k uspokojení zákazníka
 • posoudit stabilitu výrobního procesu v čase
 • použít regulačních diagramů
 • vybrat vhodný typ nástroje pro danou situaci
 • vyhodnotit koeficienty způsobilosti Cp a Cpk
 • rozumět požadavkům certifikace a ISO 9001:2000 na statistické metody

Z kursu si odnesete:

 • znalosti a dovednosti
 • rozsáhlý manuál
 • vzory osvědčených formulářů pro statistické metody

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • manažeři a pracovníci technické přípravy výroby
 • manažeři a pracovníci řízení jakosti
 • manažeři řízení výroby
 • pracovníci zodpovědní za zavádění SPC

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Firma Ultima pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám ve dvou dnech pomůžeme proniknout do tématu, které podle našich zkušeností působí velké problémy při zavádění důležitého požadavku normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zjišťujeme, že v podnicích je málo pracovníků, kteří by měli přiměřené znalosti základních statistických metod a hlavně jejich praktického uplatnění. Do dvou dnů jsme ve vyváženém složení zařadili následující témata a jejich individuální a týmové procvičování:

 • statistická regulace, její výhody a problémy, všechny běžné typy diagramů a jejich procvičení, ukázky praktických diagramů
 • vyhodnocování diagramů
 • volba výhodných metod statistické kontroly nebo regulace
 • aplikace statistických metod na hodnocení způsobilosti výrobků, strojů, procesů a měřidel (častý požadavek zákazníků)
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo týmů
 • poslední den si nabyté nebo upevněné znalosti můžete ověřit v závěrečném testu