ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS716 Prodejní dovednosti

Dvoudenní interaktivní kurs prodejních dovedností

 


Pokud řečník opravdu věří své věci a také ji opravdově podá, získá pro svou myšlenku příznivce.

Dale Carnegie


Obchodní jednání i prodej jsou psychologicky náročné činnosti, které mají řadu společných faktorů. Mají však i určitá specifické požadavky, kladené na osobnost prodejce při prodeji "ve velkém" či v maloobchodě. V obou případech jsou kladeny vysoké nároky na: odbornou kvalifikaci - znalost nabízeného produktu a jeho souvislostí, interakci - řešení vztahů k lidem, znalost zákazníka, přesvědčovací schopnosti, umění ptát se, naslouchat, vytvářet argumenty odpovídající dané situaci.

V tomto kursu Vám pomůžeme teoreticky i prakticky rozvinout Vaše nadání pro prodejní činnosti. Prodejní situace se Vám stane přehlednou na základě rozboru a popisu základních složek této situace a variačních možností prodejce.
Budeme se zabývat optimálním vztahem mezi prodejcem a zákazníkem z hlediska cíle, kterým je zprostředkování přímého spojení zákazníka a nabízeného zboží a průběhem prodejního rozhovoru tak, aby došlo k optimálnímu ovlivnění prodeje motivací a přesvědčením - základními prvky v procesu prodeje.
V průběhu kursu a v hodnotném manuálu získáte celou řadu potřebných informací a naučíte se pomocí sebezkušenostních technik lépe se orientovat v sobě jako prodejci. Metody výcviku prodejních činností Vám pomohou rozvinout dovednosti profesionálního prodeje.


Rozhodněte se, že je Vašich silách změnit situaci!

Christine Harvey


Připadají Vám následující situace známé? Nástroje pro jejich řešení Vám nabízí náš třídenní interaktivní kurs!
 • Musíte někoho přesvědčit, aby od Vás koupil něco, co chcete prodat.
 • Chcete někoho přesvědčit, aby se s Vaší firmou pustil do obchodního projektu.
 • Dostáváte se při prodeji do nepříjemných situací a rádi byste je řešili s úspěchem.
 • Potřebujete přesvědčit své nadřízené, podřízené nebo kolegy o svém návrhu.
 • Musíte se postavit proti konkurenci.
 • Chystáte se prodávat nebo nakupovat za nejlepší cenu.
 • Potřebujete někoho získat pro trvalou obchodní spolupráci.


Všechny tyto situace mají jedno společné. Budete-li vědět, jak vyjednávat efektivně, budete vždy ve výhodě!

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • prodejci, pracovníci obchodních útvarů
 • další pracovníci, kteří pracují přímo se zákazníkem

Z obsahu

Motivace

 • Motivační struktura kupního chování

Přesvědčení

Komunikační techniky

Osobnost prodejce

 • Optimální vztah mezi prodejcem a zákazníkem

Rozhovor

 • Průběh prodejního rozhovoru
 • Metody výcviku prodejních činností

Mimoslovní projevy, kterými ovlivňujeme druhé lidi

Techniky vyjednávání

Hraní rolí


Jak bude organizován náš pracovní den

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.