ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS727 Týmová práce

S727 Týmová práce a) Dvoudenní manažerský interaktivní kurs
b) Pětidenní manažerský interaktivní kurs s lázeňskou revitalizační péčí

 

(Stejný obsah je rozdělen do pěti dnů s dopoledním obsahem kursu a odpoledními lázeňskými procedurami na základě doporučení lékaře. Lékařská prohlídka je součástí programu.)

Interní dvoudenní provedení kursu pro Vaše týmy Vám pomůže najít nekonfliktní cestu z ožehavých problémů.

 

Budoucnost patří lidem, kteří se učí. Ti, kteří už se naučili, jsou připraveni pro svět, který už neexistuje.


 

Vážený manažere,

dovolujeme si oslovit Vás speciální nabídkou jako zákazníka, který by vzhledem k náročnosti své práce měl více pečovat i o své zdraví. Pro klienty z řad manažerů jsme připravili kurs týmové práce, spojený s lázeňskými procedurami a pobytem v Luhačovicích v lázeňské sezóně.

Domníváme se, že kombinace práce, orientované trochu odlišně od Vašeho běžného pracovního zatížení, s procedurami lázeňské léčby Vám pomůže obnovit pracovní výkonnost limitovanou dlouhodobou stresovou zátěží.

Budeme se společně zabývat metodami týmové práce. Pokud si přinesete náměty, které potřebujete řešit, využijete i spolupráce a kreativity svých kolegů z jiných podniků a oborů. Věříme, že Vás to pro týmovou práci získá natolik, že ji začnete běžně používat ve Vaší práci a aktivním zapojením většího počtu lidí do kreativního řešení problémů tak získáte výraznou konkurenční výhodu pro Vaši firmu.

Některá témata přednese psycholožka Mgr. Bicanová, budete mít možnost také s ní individuálně konzultovat některé pracovní nebo osobní problémy. Zabezpečena bude také lékařská prohlídka (kdy jste si naposledy nechali změřit krevní tlak?). Jako obvykle je v ceně kursu zahrnuta plná péče o Vás od pondělního rána do pátečního poledne, včetně lékařské prohlídky, lázeňských procedur a konzultací naší psycholožky. Vzhledem k charakteru naší nabídky jsme tentokrát ubytování zabezpečili standardně na jednolůžkových pokojích.

Kurs se koná v prostorném klimatizovaném salónku moderního příjemného hotelu Zálesí. Dovolujeme si Vás upozornit i na možnost uspořádání kursu na stejné téma vnitropodnikově (obvykle ve dvou dnech), nebo pro celý manažerský tým v podobném provedení, jako tento kurs pro veřejnost. Rádi odpovíme na všechny Vaše osobní, písemné, telefonické nebo faxové dotazy ohledně tohoto kursu i celé naší poradenské a vzdělávací nabídky. Ať už sami využijete nebo nevyužijete naší nabídky, předejte ji prosím i Vašim kolegům a známým, nebo přijeďte společně.

 

Učte se, abyste mohli učit druhé!
Naší ctižádostí je pomáhat Vám. Ing. Jiří Zajíc, CSc. - ULTIMA - Váš poradce na evropské cestě k excelentnímu managementu.

 

Oslovuje Vás některé z následujících témat?

 • Jak systematicky budovat kulturu týmové práce
 • Jak efektivně komunikovat ve skupinách
 • Proč jsou lidé často konformní s normami chování, které pro ně nejsou výhodné
 • Jak vést skupinu k přijetí cílů firmy
 • Kdy a koho zapojit do procesu rozhodování
 • V čem se liší tradiční řízení a moderní vůdcovství
 • Jak vést lidi k přijetí společné zodpovědnosti
 • Předpoklady úspěchu tradiční porady
 • Jak přesvědčit druhé
 • Jak se dělá brainstorming
 • Co je to multivoting
 • Jak otevírat nové cesty průzkumu problému
 • Jaké prvky mají kladný účinek na atmosféru sezení
 • Jak odhalit užitečné stránky každého návrhu
 • Jak pochybovat, aniž bychom se dotkli druhého
 • Jak dospět k řešení problému za pomoci týmu
 • Jak řešit konflikt více stran
 • Kdy použít fantazijní představy
 • Řešení konkrétních problémů účastníků

Všichni účastníci obdrží studijní materiály, které jim umožní se k probraným tématům a technikám znovu v klidu vrátit.

Kdo by se měl zúčastnit:

 1. ředitelé a odborní ředitelé
 2. vedoucí a členové projektových týmů
 3. další vedoucí na vrcholové a střední úrovni řízení

Průběh řešitelských sezení bude snímán na videozáznam, aby účastníci měli zpětnou vazbu o svém vystupování.

Z obsahu

 • Přednáška: Proč se lidé spojují do skupin
 • Cvičení: Individuální formulace problému pro týmové sezení
 • Přednáška: Jak vést tým
 • Seznámení se zásadami týmového sezení k tvorbě návrhů
 • Procvičování brainstormingu na konkrétním případu
 • Funkce moderátora sezení a jeho vztah k vedoucímu týmu
 • Procvičování práce moderátora
 • Co je to nominální skupinová technika
 • Procvičování na konkrétním případu
 • Sledování videozáznamu
 • Přednáška: význam pozitivního myšlení při týmovém řešení problémů
 • Cvičení: Učíme se chválit
 • Seznámení s jednotlivými pojmy užívanými při týmovém řešení problému
 • Rozdíl mezi alternativním východiskem a tvůrčím návrhem
 • Procvičování
 • Sledování videozáznamu
 • Modelový případ týmového řešení problému
 • Procvičování: Týmové řešení problémů zadaných účastníky kursu
 • Použití metafory
 • Sledování videozáznamu
 • Zásady týmového řešení konfliktu více stran
 • Procvičování: Týmové řešení problémů zadaných účastníky kursu
 • Sledování videozáznamu

Jak bude organizován náš pracovní den

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.