ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS798 Sebehodnocení TQM podle modelu EFQM

Dvoudenní interaktivní kurs metodiky sebehodnocení TQM podle osvědčené metodiky EFQM. Případová studie.


Jak bude organizován náš pracovní den

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.