ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UIS113 Svobodný SW

jednodenní informační kurs

 

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci vědět o mnoha důležitých SW produktech, které jsou k dispozici zdarma.

 


 

Z obsahu:

free SW

 • Částečný přehled freeware pro podnikovou praxi
 • lokální a síťový SW
 • serverové skripty a webové aplikace

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • pracovníci útvarů kvality
 • zájemci o svobodný SW

Organizace kursu:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

UIS109 Motivace, postoje a spokojenost pracovníků

jednodenní informační kurs

 

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět potřebě, nezbytně nutné pro rozvoj organizace - porozumění a ovlivňování postojů, motivace a spokojenosti pracovníků. Budou také rozumět příslušnému kritériu modelu EFQM, znát hlavní ukazatele uspokojení pracovníků a způsob shromažďování údajů pomocí dotazníků a dalších prostředků, stejně jako základní způsoby vyhodnocení pomocí statistických metod.

 


 

Z obsahu:

 • Zjišťování spokojenosti pracovníků v Evropské a České ceně za jakost
 • Identifikování požadavků pracovníků
 • Vytvoření dimenzí jakosti
 • Zkoumání postojů a vnímání organizace pracovníky
 • Vytvoření dotazníku: položky, uspořádání, výběr položky
 • Příklady dotazníků
 • Používání dotazníků
 • Spolehlivost výsledků
 • Rozhodování

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • pracovníci útvarů personalistiky
 • pracovníci útvarů kvality
 • manažeři

Organizace kursu:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

UIS 106 - Praktické využití modelu EFQM

jednodenní informační kurs

Organizace kursu: Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět základům pohledu modelu EFQM na úspěšnost podniku. Budou mít základní znalosti o vyhledání příležitostí ke zlepšení ve struktuře modelu a o jejich přetavení do projektů zlepšování.

Z obsahu:

 • Osnova kritérií modelu EFQM
 • Principy sebehodnocení
 • Výsledky, trendy, cíle, benchmarky
 • Předpoklady a jejich vazby na výsledky
 • Silné stránky a příležitosti ke zlepšení
 • Práce s cíli
 • Projekty zlepšování

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • ředitelé, manažeři
 • pracovníci útvarů kvality

UIS 108 Metoda 5S

jednodenní informační kurs

 

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět základům metody 5S. Budou seznámeni s praktickými příklady implementace 5S. Dostanou praktický příklad dotazníku 5S.


Z obsahu:

 • SEIRI - Sort - Setřídit
 • SEITON - Straighten - Systematizovat
 • SEISO - Sweep - Sklízet
 • SEIKETSU - Standardize - Standardizovat
 • SHITSUKE - Self-discipline - Setrvat
 • Praktický příklad implemntace

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a fotografiemi se stane Vaším trvalým pomocníkem.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • manažeři zodpovědní za pořádek na pracovištích
 • pracovníci útvarů jakosti

Organizace kursu:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

UIS105 - Management procesů

jednodenní informační kurs

Organizace kursu: Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět důležitému požadavku ISO9001:2000, znát principy managementu výkonnosti a funkčnosti procesů, stejně jako základní způsoby vyhodnocení pomocí statistických metod

Z obsahu:

 • Požadavky ISO9001:2000 na management procesů, doporučení ISO9004:2000
 • Úvahy o hloubce procesního modelu řízení
 • Vytváření procesního modelu ve firmě
 • Nástroje managementu procesů
 • Volba ukazatelů procesů
 • Práce s výsledky: výsledky a trendy, benchmarky, cíle
 • Práce s cíli
 • Úloha statistiky

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • manažeři
 • pracovníci útvarů jakosti