ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS745 Interní audit EMS

Dvoudenní intenzivní výcvikový kurs pro interní auditory, zapojené do programu interních prověrek EMS zejména při prověřování jednotlivých oblastí systému.

(2 dny, interně dle dohody se zákazníkem rozšíření umožní zařazení praktického výcviku)

Organizace kursu

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Obsah kursu:

Úvod do systémů managemntu - kvalita v podnikání (TQM)

ISO 14001

 • procesní přístup
 • soubor norem ISO 14000
 • výklad požadavků ČSN EN ISO 14001
 • na co soustředit pozornost při auditu

Interní audity

 • základy ISO19011
 • účel a typy interních auditů
 • plánování auditů
 • příprava dotazníku
 • provedení auditu
 • dokumentování výsledků auditu
 • požadavky na řešení neshod

Zásady komunikace

 • význam komunikace
 • vedení rozhovoru
 • typy otázek
 • umění naslouchat
 • nonverbální komunikace - řeč těla
 • interpersonální zóny
 • asertivní jednání

Závěrečný test

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • interní auditoři EMS

Nabízíme také interní variantu kursu!