ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UIS101 Zjišťování spokojenosti zákazníka

jednodenní informační kurs

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět příslušnému požadavku ISO9001:2000 a kritériu modelu EFQM, znát hlavní ukazatele uspokojení zákazníka a způsob shromažďování údajů pomocí dotazníků a dalších prostředků, stejně jako základní způsoby vyhodnocení pomocí statistických metod.

Z obsahu:

 • Požadavky ISO9001:2000 na zjišťování spokojenosti zákazníků
 • Zjišťování spokojenosti zákazníků v Evropské a České ceně za jakost
 • Identifikování požadavků zákazníků
 • Vytvoření dimenzí jakosti
 • Zkoumání postojů a vnímání jakosti zákazníky
 • Vytvoření dotazníku: položky, uspořádání, výběr položky
 • Příklady dotazníků
 • Používání dotazníků
 • Spolehlivost výsledků
 • Rozhodování

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • pracovníci útvarů jakosti
 • pracovníci útvarů marketingu
 • pracovníci útvarů prodeje

Organizace kursu:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.