ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UIS 107 Management konfigurace

jednodenní informační kurs

Organizace kursu: Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět základům managementu konfigurace produktu. Budou mít základní znalosti o vytváření plánu managementu konfigurace a jeho základních prvcích. Budou rozumět potřebám dokumentování postupu ve změnovém řízení, zaručujícím integritu položek konfigurace.

Z obsahu:

  • Směrnice ISO10007
  • Management konfigurace
  • Rada pro konfiguraci
  • Cíle a prostředky managementu konfigurace
  • Fyzická a funkční konfigurace
  • Audit konfigurace
  • Plán managementu konfigurace

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

  • manažeři zodpovědní za konfiguraci produktu
  • pracovníci útvarů kvality