ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UIS103 Sběr a analýza dat podle ISO9001:2015

jednodenní informační kurs

 

Organizace kursu:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět důležitým požadavkům ISO9001:2015, znát hlavní způsoby shromažďování a organizování údajů o efektivnosti a účinnosti systému managementu jakosti, výkonnosti a dalších vlastnostech procesů, stejně jako základní způsoby vyhodnocení výsledků pomocí logického sdružování, segmentace a základních statistických metod.

Z obsahu:

 • Požadavky ISO9001:2015 na sběr a analýzu dat
 • Způsoby práce s ukládáním dat
 • Logické uspořádání dat pro uložení na IT
 • Vztahy mezi daty a jejich využívání
 • Základní nástroje sběru dat
 • Osnova základních údajů, které by měly být shromažďovány a analyzovány v rámci systému managementu jakosti
 • Databáze, relace, dotazy - naši přátelé při plnění úkolů sběru a analýzy dat v systému managementu jakosti
 • Uspořádání výstupů analýzy
 • Tabulky, grafy, jednoduché statistické nástroje

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • manažeři jakosti a pracovníci útvarů jakosti
 • manažeři IT
 • všichni další manažeři, kteří odpovídají za analýzy dat v jednotlivých oblastech