ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS721 Zákaznický audit

Doplňovací kurs pro interní auditory systémů managementu. Doškolení kvalifikovaných interních auditorů pro audity dodavatelů. Neobsahuje konkrétní požadavky jednotlivých systémů managementu.

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět příslušnému požadavku VDA a dalších systémů a budou se orientovat v rozdílu mezi procesním pojetím systémového auditu a auditem procesu. Budou schopni připravit, provést a vyhodnotit audit procesu.

Z obsahu:

1. Klasifikace dodavatele

9.00

 • dodavatel materiálů
 • dodavatel služeb
 • vývojový dodavatel
 • partnership

2. Příprava auditu

10.30

 • stanovení auditorského týmu
 • komunikace s dodavatelem
 • harmonogram auditu
 • technická příprava

Polední přestávka

11.30 - 12.30

3. Úvodní jednání

12.30

 • představení u odpovědného pracovníka organizace
 • kontrola plánu auditu
 • rozdělení činností

4.Provedení auditu

13.30

 • procesní audit zhotovení výrobku /služby
 • zjištění

5.Konzultace týmu

14.30

 • konzultace ke zjištěním
 • předběžná zpráva

6. Závěrečné jednání

15.30

 • projednání zjištění
 • identifikace zodpovědných pracovníků
 • požadavky na předběžná opatření

7. Závěrečná zpráva

16.30

 • identifikace zjištění
 • požadavky na opatření

 

Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • pracovníci útvarů kvality
 • auditoři QMS

Organizace kursu: Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec kursu je v 16.00.