ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS719 Interní audit procesů a produktů

Dvoudenní intenzivní výcvikový kurs pro interní auditory, zapojené do programu interních prověrek jakosti při prověřování procesů a produktů.

(2 dny, interně dle dohody se zákazníkem rozšíření umožní zařazení praktického výcviku)

 

 

Organizace kursu

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Obsah kursu:

Úvod do systémů jakosti - kvalita v podnikání

Typy auditů

 • Audit procesu
 • Příprava auditu, technické požadavky na proces
 • Provedení auditu
 • Hodnocení
 • Závěrečné jednání
 • Nápravná opatření
 • Zpráva
 • Audit produktu
 • Příprava auditu, technické požadavky na produkt
 • Provedení auditu
 • Hodnocení
 • Závěrečné jednání
 • Nápravná opatření
 • Zpráva

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • interní auditoři se zodpovědností za audity procesů
 • interní auditoři se zodpovědností za audity produktů

Nabízíme také interní variantu kursu!