ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS737 Řízení změn podniku

Dvoudenní interaktivní kurs pro přípravu změn ve firmě

"K reálné změně věcí je zapotřebí více než kampaní a sloganů. Je potřeba angažovanosti, týmové práce a usilovné činnosti."

Dean D. Thornton, president Boeing Commercial Airplanes

Vážený manažere!

Každý z nás již určitě byl objektem nebo subjektem změn v podniku. Při takové příležitosti se asi setkal s celou řadou problémů, ať už byl na kterékoli "straně barikády".

Při plánování a realizaci změny je nepochybně nutno vzít v úvahu mnoho věcí. V první řadě je třeba správně zhodnotit skutečnou potřebu změny a správně porozumět jejímu důvodu. Je třeba pečlivě dbát na metodickou a sociální úroveň praktické realizace jednotlivých kroků. Ani na okamžik nesmíme zapomenout, že každá změna má své důvody, strategii, taktiku a především důsledky. Chceme přece, aby nám změny ve firmě umožnily zlepšit uspokojení zákazníka. Ten je hlavní osobou, určující naše tržby a zisky!

Proto je potřeba, abychom ke každé změně ve firmě přistupovali zodpovědně a uváženě. Proběhla u nás privatizace a nadále probíhají rozsáhlé změny vlastnických poměrů v jednotlivých podnicích. Za nimi často následují i neméně rozsáhlé změny v řízení podniků. Tyto změny byly a jsou mnohdy nutné a plodné, jindy zase zbytečné a škodlivé. Rozhodně by však téměř vždy mohly být lépe připravené a prováděné s většími ohledy na zúčastněné pracovníky. Je načase zhodnotit, co a proč se povedlo či nepovedlo, udržet a optimalizovat to povedené a napravit nepovedené!

Vedení firmy může splnit své závazky vůči zainteresovaným stranám (zákazníkům, majitelům, dodavatelům, zaměstnancům a společnosti) daleko efektivněji, přistoupí-li ke změně komplexně a s ohledem na funkční a sociální vztahy.

Přijeďte si pro odpověď na následující otázky:

 • V jakých případech se rozhodnout ke změně v podniku?
 • Kdy a koho zapojit do procesu rozhodování?
 • Jak plánovat a připravovat efektivní změnu?
 • Jak ji realizovat?
 • Co přispívá k úspěchu změny?
 • Jak zajistit stabilitu výsledků?
 • Jak vyvážit technokratické a lidské stránky změn?
 • Jak má vypadat organizační struktura podniku?
 • Jak poznáme, zda je pracovní síla podniku připravena na realizaci záměru?
 • Jaká je role komunikace při plánování, přípravě a realizaci změny?
 • Jaké jsou problémy a názory mých kolegů z jiných podniků?

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • ředitelé, kteří zvažují potřebu změn ve firmě
 • manažeři, pověření přípravou a realizací změn
 • vrcholoví a střední vedoucí z podniků, kde se připravují nebo probíhají změny

Z obsahu

Důvody ke změnám

 • změna cílů
 • změna okolí
 • pokles morálky
 • pokles zisku
 • další
 • Řešení a diskuse případové studie

Druhy změn

Změny orientované do oblasti

 • lidí
 • struktury
 • technologie
 • procesů v organizaci
 • Řešení a diskuse případové studie

Metody plánování změn

 • metoda určení úkolů útvarů
 • metoda analýzy procesů řízení
 • metoda zlepšování procesů
 • Řešení a diskuse případové studie

Organizační dimenze změny

 • úvahy o struktuře firmy
 • příklady organizačních struktur zahraničních firem
 • Řešení a diskuse případové studie

Personální dimenze změny

 • audit lidských zdrojů
 • motivace
 • personální změny
 • Řešení a diskuse případové studie

Závěr, diskuse


Jak bude organizován náš pracovní den

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.