ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS771 Interní auditor QMS-EMS

Třídenní interaktivní kurs pro auditory integrovaného systému QMS - EMS

 


Kurs pro získání hlavních znalostí a dovedností auditorů integrovaného systému managementu jakosti a environmentu s rozborem ISO9001, ISO14001 a ISO19011.

 


Jak bude organizován náš pracovní den

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.


Obsah kursu:

Úvod do systémů jakosti - jakost v podnikání

ISO 9000:2000

 • procesní přístup
 • soubor norem ISO 9000:2000
 • výklad požadavků ČSN EN ISO 9001:2001
 • na co soustřadit pozornost při auditu

ISO 14001

 • procesní přístup
 • soubor norem ISO 14000
 • výklad požadavků ČSN EN ISO 14001
 • na co soustředit pozornost při auditu

Interní audity

 • základy ISO19011
 • účel a typy interních auditů
 • plánování auditů
 • příprava dotazníku
 • provedení auditu
 • dokumentování výsledků auditu
 • požadavky na řešení neshod

Zásady komunikace

 • význam komunikace
 • vedení rozhovoru
 • typy otázek
 • umění naslouchat
 • nonverbální komunikace - řeč těla
 • interpersonální zóny
 • asertivní jednání

Závěrečný test

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • interní auditoři

Nabízíme také vnitropodnikovou variantu kursu!

Přizpůsobení požadavkům, prokonzultování problematických řešení, možnost rozšíření o provední odborně vedeného interního auditu!