ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS713 Zdokonalovací kurs pro auditory systému kvality

Seznam článků

Dvoudenní interaktivní zdokonalovací kurs

Vážení interní auditoři!

Naším kursem pro posuzování systémů jakosti prošlo za osm let jeho úspěšného provozování již asi čtyři sta absolventů. Protože pro funkci auditora je systémem jakosti obvykle požadováno periodické proškolení, mnoho absolventů našeho otevřeného kursu, našich interních kursů i absolventů jiných kursů potřebuje v současné době absolvovat zdokonalovací výcvik.