ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS714 Metrologie v praxi

Dvoudenní interaktivní kurs pro metrology z podniků
Kurs vychází z požadavku automobilového průmyslu. Jeho smyslem je, aby dodavatelé používali takových systémů měření, aby mohli nejen prokázat, že nejistota měření neovlivňuje významně přijetí či nepřijetí výrobků, ale také to, že proces výroby, který dosahuje jisté způsobilosti, je možno regulovat na základě takto změřených informací. Pozornost samozřejmě věnujeme i způsobům běžného zajištění metrologických funkcí firmy.

Vážení zákazníci!


Ze skladby naší nabídky můžete poznat náš záměr. Chceme podporovat moderní management tak, aby naši klienti byli konkurenceschopní v evropském kontextu.
Podstatnou částí takového managementu je vytváření kvality pro zákazníka, které se neobejde bez úplné orientace na zákazníka a jeho potřeby. Existují skupiny zákazníků, kteří jsou nároční a své potřeby Vám avizují sami za pomoci rozsáhlých soustav dokumentace. Mezi takové skupiny zákazníků patří zejména automobilový průmysl, ať už je orientován na "velkou trojku" a její soustavu dokumentace požadavků na kvalitu QS9000, nebo na německý svaz automobilového průmyslu s jeho soustavou VDA.
Naše firma je připravena Vás podporovat na všech úrovních činností, ať už je to podpora vrcholového vedení, tvorba a zdokonalování systémů kvalit podle norem ISO9000, VDA, QS9000, vojenských norem NATO řady AQAP, nebo podpora konkrétních činností v rámci systému kvality a jeho nadstaveb.
Mezi podporu posledně jmenovaných činností patří tento kurs a poradenská podpora, která podle dohody s klientem může následovat. Kurs, který Vám nyní nabízíme, volně navazuje na koncepci statistických metod tak, jak je prezentována například v našem kursu QMS703 "Statistické metody v praxi". Vstupní podmínkou pro kurs, který Vám nyní nabízíme, není absolvování žádného předchozího školení. Účastníci, kteří již znají základní principy "statistického myšlení", však budou ve výhodě.
Získané znalosti budou důležité nejen pro dodavatele automobilového průmyslu podle QS nebo VDA, ale pro všechny obory, v nichž je důležité nejen zkalibrovat měřidlo, ale také ubezpečit se, že měření daného znaku v dané situaci dává přijatelně přesné výsledky.

Hledáte-li odpověď na některou z následujících otázek, nabízíme Vám náš kurs "Metrologie v praxi"!

 • Co je to variabilita?
 • Jaký má být vztah mezi variabilitou procesu a variabilitou měření?
 • Jaké jsou vztahy mezi požadavky legální metrologie, ISO9001, VDA 6.1, TS16949:2002 a QS9000?
 • Jak organizovat metrologickou funkci ve firmě
 • Co znamená způsobilost systému měření?
 • Jaké jsou metodiky posouzení vhodnosti měření pro daný účel?
 • Jak se liší metodika posouzení měřidla pro srovnávání od metodiky pro posouzení měřidla s odečtem hodnoty?

Obsáhlý profesionálně zpracovaný manuál s textem českého překladu QS9000 - MSA a softwarovými pomůckami v Excelu pro vyhodnocení způsobilosti procesu měření se stane Vaším trvalým pomocníkem.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • metrologové
 • technologové
 • pracovníci OŘK

Nabízíme možnost podpory při provedení analýzy systémů měření v podniku!


Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.


Firma ULTIMA pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám ve dvou dnech pomůžeme proniknout do tématu, které podle našich zkušeností působí klientům problémy při plnění požadavků automobilového průmyslu. Do dvou dnů jsme ve vyváženém složení zařadili témata, nezbytná pro prokázání způsobilosti systémů měření nejen v automobilovém průmyslu, ale všude tam, kde je věrohodnost měření podstatným požadavkem.


 • co je to kvalita, kvalita jako důležitá složka podnikání
 • co je to proces, jeho vstupy, výstupy a jejich znaky
 • měření a hodnocení znaků výstupu procesu
 • varabilita - proměnlivost procesu
 • varabilita - proměnlivost měření

 • rozdíl mezi požadavky legální metrologie, ISO9000, VDA, TS16949:2002 a QS9000
 • směrnice ISO10012

 • způsobilost systému měření
 • metodiky analýzy systému měření
 • metody průměru a rozpětí
 • analýza měřidla pro srovnávání(kalibry, měrky...)
 • analýza měřidla s odečtem měřené hodnoty

 • aplikace statistických metod na hodnocení způsobilosti výrobků, strojů, procesů a měřidel (častý požadavek zákazníků)
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo týmů
 • poslední den si nabyté nebo upevněné znalosti můžete ověřit v závěrečném testu