ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS717 Posuzování systémů kvality

Pětidenní intenzivní interaktivní kurs

Jedním ze základních požadavků všech moderních systémů jakosti je požadavek na zřízení funkce interního prověřování systému jakosti. Žádný podnik neobdrží certifikát podle normy ISO 9001:2008, nezabezpečí-li vhodným způsobem tuto funkci. K tomu však je nutné mít vhodně vycvičené lidi.

Tito pracovníci pak mohou prověřovat i Vaše dodavatele a zabezpečit tak plnění dalšího z požadavků ISO 9001.

 

 

Další významnou funkcí pracovníků, dokonale obeznámených s požadavky na systém jakosti, technikou a taktikou auditu, však je i komunikace s auditory, kteří přijdou hodnotit Váš podnik. O takové funkci sice žádná norma nehovoří, ale pro Vás může být mimořádně důležitá. Schopnost správně komunikovat s auditory zákazníka (nebo certifikační organizace) a správně rozumět jejich dotazům Vám pomůže získat cenné body v hodnocení. Tento rozdíl může rozhodnout o Vašem úspěchu při získání zakázky!

Účastníci obdrží rozsáhlé studijní materiály, které jim poslouží jako příručka pro jejich práci auditora.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o kvalifikaci.

Intenzivní pětidenní kurs auditorů je připraven podle požadavků britské komise pro akreditaci auditorů (požadavek RBA146). Kurs je smluvně uznán Českou společností pro jakost, akreditovanou pro certifikaci personálu podle ČSN EN ISO/IEC 17024, jako požadované vzdělání auditora v rozsahu 40 hodin. ČSJ přijme naše absolventy k certifikační zkoušce, pokud splní ostatní kritéria certifikačního programu QA ČSJ (shodné s pravidly EOQ). Poplatky za certifikaci nejsou zahrnuty v kursu UTS 717. Veřejná varianta kursu je založena na požadavcích ISO 9001.

Ve vnitropodnikovém provedení bude na objednávku zákazníka rozšířen i na rozbor jiných požadavků (VDA 6, QS9000, TS16949, GMP, AQAP,...) a jejich srovnání s ISO 9001. Kurs obsahuje školení o požadavcích systému jakosti, technice a taktice auditu, plánování auditu.

Jeho hlavní silnou stránkou však je praktický výcvik ve skupinách - simulovaný audit včetně zahajovacích a závěrečných jednání. Frekventanti připraví o simulovaném auditu písemnou zprávu, která je součástí písemné závěrečné zkoušky.

Kurs je nezbytný zejména pro pracovníky, kteří jsou hlavními nositeli programu řízení kvality a interních prověrek kvality v podniku.

Nekvalifikovaně prováděné audity mohou více uškodit než prospět!

Kdo by se měl kursu zúčastnit:

  • Vedoucí OŘK menších podniků
  • Vedoucí auditoři větších podniků
  • Pracovníci zodpovědní za výběr dodavatelů
  • Auditoři


Pro větší podniky zejména holdingového typu s větším počtem relativně samostatných divizí, které budou potřebovat více vedoucích auditorů, nabízíme možnost uspořádání vnitropodnikového kursu. Informace žádejte E-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doporučujeme účastníkům, aby se před kursem důkladně seznámili s textem normy ČSN EN ISO 9001:2009!

1. den

09.00 hod. Příjezd, prezence, káva
10.00 hod. Úvod, program kursu
11.00 hod. Přednáška: Řízení kvality, hodnocení kvality, akreditace a certifikace
12.15 hod. Soustava ISO 9000 a souvislosti s evropskou legislativou
12.45 hod. OBĚD
14.00 hod. Přednáška, diskuse: rozbor požadavků normy ISO 9001
15.30 hod. Přestávka: káva
15.45 hod. Diskuse: rozbor požadavků normy ISO 9001
17.20 hod. Práce ve skupinách a diskuse: Rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.
18.45 hod. Přednáška: Přidělení úlohy A, vysvětlení
19.00 hod. Volno
20.00 hod. VEČEŘE
Po večeři individuální studium případu A.

2.den

Snídaně
09.00 hod. Skupiny: Diskuse případu A ve skupinách
10.15 hod. Diskuse: společná diskuse o názorech skupin k případu A
10.45 hod. Přestávka: káva
11.00 hod. Přednáška: Proces prověřování a typy auditů, zadání cvičného auditu, vysvětlení
12.00 hod Přednáška a diskuse: Plánování procesu prověřování, získávání potřebných podkladů
12.45 hod. OBĚD
14.00 hod. Skupiny: Plánování cvičné prověrky. Organizace a působnost prověrky, přezkoumání dokumentace
15.30 hod. Přestávka: káva
15.45 hod. Přednáška a skupiny: Podrobné plánování, tvorba otázek, analýza techniky a taktiky auditu
17.15 hod. Skupiny: podrobné plánování cvičné prověrky. Co zkoumat, koho se ptát, jak se ptát, jak organizovat prověrkový tým
19.00 hod. Volno
20.00 hod. VEČEŘE
Po večeři individuální příprava auditu

3. den

Snídaně
09.00 hod. Přednáška: Hodnocení a třídění prověrkových zjištění. Co je třeba brát v úvahu v průběhu auditu
09.45 hod. Skupiny: Dokončení podrobného plánu cvičné prověrky
10.45.hod. Přestávka: káva
11.00 hod. Skupiny: pokračování
11.30 hod. Cvičení: Zahajovací jednání
12.45 hod. OBĚD
13.50 hod. Cvičný audit - dotazování, analýza
15.30 hod. Přestávka: káva
15.50 hod. Cvičný audit - pokračování
18.00 hod. Přednáška, diskuse: Jak psát protokol prověrky a požadavky na nápravná opatření
19.00 hod. Volno
20.00 hod. VEČEŘE
Po večeři individuální příprava údajů pro sepsání protokolu cvičné prověrky.

4. den

Snídaně
09.00 hod. Přednáška: Závěrečné jednání a další informace o vyžadování nápravných opatření
09.45 hod. Skupiny: Příprava na závěrečné jednání
11.20 hod. Cvičení: Závěrečné jednání 1. skupiny
12.10 hod. Cvičení: Závěrečné jednání 2. skupiny
13.00 hod. OBĚD
14.00 hod. Cvičení: Závěrečné jednání 3. skupiny
14.50 hod. Seminář: Rozbor a kritika závěrečných jednání
15.30 hod. Přestávka: káva
15.45 hod. Přednáška: Příprava protokolů a sledování nápravných opatření
16.30 hod. Zkouška: Psaní protokolu o prověrce
18.00 hod. Vysvětlení požadavků zkoušky, beseda s auditorem
19.00 hod. Volno
20.00 hod. VEČEŘE
Po večeři pokračování besedy s auditorem a individuální příprava ke zkoušce.

5. den

Snídaně
09.00 hod. Příprava
09.30 hod. Závěrečná zkouška
12.00 hod. Diskuse, závěr kursu
12.45 hod. OBĚD

Vzhledem k intenzitě práce doporučujeme volit variantu A - s ubytováním účastníků!